BÖLÜMLER

Kalite ve Çevre Kurulu; muayene bölümü olarak ürünleri, tesisleri, süreçleri, iş prosedürlerini veya hizmetleri incelemekte ve ilgili şartlara uygunluklarını tayin etmekte ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarını müşterilere ve gerekli olduğunda ise denetim yapan yetkililere rapor etmektedir.

PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMLERİ (ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE/AVCP) 1+ ve 2+ olan ve kapsamımızda belirtilen ürünlerin;

  • Tip onayları
  • Uygunluk değerlendirmeleri
  • Fabrika üretim kontrolleri
  • Sürekli gözetimleri

Kalite ve Çevre Kurulu Muayene Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir.