BÖLÜMLER

Kalite ve Çevre Kurulu; Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK ) tarafından TS EN ISO/IEC 17065 standardı kapsamında akredite bir “Ürün Belgelendirme Kuruluşu’ ve TS EN ISO/IEC 17021 standardı kapsamında ise akredite bir “Sistem Belgelendirme Kuruluşu’ dur. Bu kapsamda, ürün ve sistem belgelendirme kuruluşu olarak KÇK, yapı malzemeleri üreticilerine uzman kadrosu ile en üst seviyede ilgili ürün ve sistem standardları kapsamında belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

iş akış şeması