BÖLÜMLER

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Kalite ve Çevre Kurulu Laboratuvarı, son teknoloji mobil ölçüm cihazları ve tecrübeli personeli ile 1996 yılından beri çimento, demir çelik, enerji, kağıt ve diğer bir çok sektöre çevresel ölçümler konusunda hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra özellikle iş güvenliği konusunda yapı sektörünün ihtiyacı olan kişisel maruziyet ölçümleri ile ilgili gerekli çalışmalar başlamıştır.

Laboratuvarımız 2003 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Çevre konusunda ilk akreditasyon belgesi alan laboratuvardır. TÜRKAK'ın Avrupa Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşma imzalamasıyla birlikte akreditasyonumuz uluslararası düzeyde de geçerlidir.

Çevre hizmetleri başvuru formumuza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin 12 Ekim 2010 tarih ve 28082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği'nde belirtilen esaslar doğrultusunda Kalite Güvence Sistemi 2 (KGS2) ve Yıllık Geçerlilik Testleri (YGT) için SO2, HF, HCl, Partikül Madde, Hız, Nem, CO, NOx (NO ve NO2), O2 ve TOC ölçüm hizmeti sunmaktadır.

Ölçüm Hizmeti Kapsamımız:

  • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Kalite Testleri (TS EN 14181 ve SEÖS Tebliği kapsamında KGS 2 ve YGT)
  • Baca Gazı Emisyon Ölçümleri (Toz ve Yanma Gazları)
  • Hava Kalitesi Ölçümleri (PM10, Çöken Toz, Pasif Örnekleme)
  • Hava Kalitesi Modellemeleri
  • Gürültü/Titreşim Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
  • Periyodik Atık Yakması Ölçümleri (Toz ve Yanma Gazları, TOC, HCl, HF, Dioksin/Furan, PAH, Ağır Metaller)
  • Filtre Performans Testleri ve Proses Ölçümleri

Laboratuvarımız aynı zamanda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Laboratuvar Yeterlilik Belgesi'ni de 2004 yılında ilk alan laboratuvardır. Bu belge ile de, ilgili yönetmelikler çerçevesinde fabrikalarda ölçümler gerçekleştirilerek raporlar hazırlanmaktadır.