BÖLÜMLER

KÇK Deklarasyonu
KÇK Sera Gazı Doğrulama Deklarasyonu

ORTAK DÖKÜMANLAR:
MKY P35 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü
KYS F16 Müşteri Şikayet Formu
T 50.01 Ücret Talimatı
T 42.01 KCK Rehberlik Talimatı
T 41 01 Belgelendirme Kuralları Talimatı
T5 04 Logo Kullanma Talimatı
T 42.02 Fabrikanın Tetkik Ekibine Sağlayacağı Rehberlik Talimatı

SİSTEM BELGELENDİRME DÖKÜMANLARI

SKY F17 Başvuru Formu

SKY P53 Yönetim Sistemi Belgelendirme Prosedürü

SKY P52 Yönetim Sistem Tetkik Prosedürü

D 50 1 KCK Sistem Belgelendirme Yönetmeliği

SKY P54 Uzaktan Tetkik Yönetim Prosedürü

ÜRÜN BELGELENDİRME DÖKÜMANLARI

Belgelendirme Başvuru Formu

MKY F19 ASTM Belgelendirme Başvuru Formu 

D 34.1 CE İşareti Kapsamındaki Çimentoların Belgelendirme Yönetmeliği

D 36 1 Agregalar Belgelendirme Yönetmeliği

D 40.1 Kimyasal Katkılar  Belgelendirme Yönetmeliği

D 37 2 Kireç Belgelendirme Yönetmeliği

D 38 1 Uçucu Kül Belgelendirme Yönetmeliği

D 39.2 TS EN 206 - TS 13515'e Göre Beton Belgelendirme Yönetmeliği

D 41.1 Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu Belgelendirme Yönetmeliği

D 44.1 G İşareti Kapsamındaki Çimentoların Belgelendirme Yönetmeliği

D 33.1 Yol Güvenlik Sistemleri Belgelendirme Yönetmeliği

D34.2 EAD Kapsamındaki Çimentoların Belgelendirme Yönetmeliği

D44.2  G İşaretlemesi Kapsamındaki Ürünlerin Belgelendirme Yönetmeliği

D 32.1 ASTM Kapsamındaki Ürünlerin Belgelendirme Yönetmeliği

BKY P44 Ürün Tetkiki Prosedürü

T 7.5.44 Kesikli Ürün Talimatı

BKY P45 Ürün Belgelendirme Prosedürü

ULUSAL TEKNİK ONAY (UTO) DÖKÜMANLARI

TO Y.01 Teknik Onay Yönetmeliği

SERGAZI DOĞRULAMA DÖKÜMANLARI
SG P.01 Doğrulama Prosedürü