BÖLÜMLER

Ulusal kalkınma hedeflerini göz önünde tutarak, ileri ve jenerik teknoloji alanlarında öncelikle Türk Çimento Sanayi'nin çevresel duyarlılığı çerçevesinde araştırma yapmak, araştırma sorunlarını ortaya koymak, çözmek ve/veya çözülmesine yardımcı olmak ve bu çözümlerin uygulanmasını temine çalışmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kalite ve Çevre Kurulu Çevre Laboratuvarı bugün kendisini Türk Çimento Sanayinin uluslararası rekabet gücünü ve çevreye saygılı ve duyarlı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren  uygulamalı ve müşteri odaklı bir ölçüm laboratuvarı olarak tanımlamaktadır.
Bu anlayış ile faaliyetlerine yön veren Kalite ve Çevre Kurulu Çevre Laboratuvarı'nda yapılan projelerin kapsamları aşağıda verilmiştir:

  • Yeni bilgiler üretilmesi, olayların bilimsel yorumlarının yapılması için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmalar içeren ve gerçekleştirilmesi sıradan bir uygulama ile mümkün olmayıp kendine özgü bir yöntem geliştirilmesini gerektiren deney veya ölçüm içeren projeler,
  • Paydaşlarının etkinliğini, verimliliğini ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü artırmaya ve hem ulusal hem de uluslararası çevresel standartlara ve mevzuatlara uyumu sağlayacak yönetimin geliştirilmesine yönelik en son teknik ve mevzuatlar özelinde gelişmeleri ilgililere aktarmaya yönelik araştırma projeleri.