BÖLÜMLER

Ölçüm Hizmetleri Kapsamı

  • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Kalite Testleri (TS EN 14181 ve SEÖS Tebliği kapsamında KGS 2 ve YGT)
  • Baca Gazı Emisyon Ölçümleri (Toz ve Yanma Gazları)
  • Hava Kalitesi Ölçümleri (PM10, Çöken Toz, Pasif Örnekleme)
  • Hava Kalitesi Modellemeleri
  • Gürültü/Titreşim Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
  • Periyodik Atık Yakması Ölçümleri (Toz ve Yanma Gazları, TOC, HCl, HF, Dioksin/Furan, PAH, Ağır Metaller)
  • Filtre Performans Testleri ve Proses Ölçümleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri


Teknik ve Ekipman Altyapısı
Teknik personel yurt içi ve yurt dışında emisyon, hava kalitesi ve gürültü ölçümleri ve standartlar konusunda eğitim almıştır. Akustik rapor hazırlama konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde organize edilen A ve B sınıfı eğitimlere katılım sağlanarak sertifikalar alınmıştır.

Emisyon ölçümleri tam otomatik ve isokinetik ölçüm cihazları ile, gaz ölçümleri elektrokimyasal ve infrared ölçüm cihazları ile, gürültü ve titreşim ölçümleri 4 kanallı eş zamanlı ölçüm yapabilen bilgisayar destekli ölçüm sistemleri ile yapılmaktadır. Çevre Laboratuvarımız ayrıca tam donanımlı mobil hava kalitesi ölçüm istasyonu ile sektöre hizmet vermektedir.

Hizmet alanımız ile ilgili olan standartlar ve ölçüm teknikleri konusundaki yurt dışı gelişmeler ve yenilikler yakından takip edilerek sektörün istifadesine ve dikkatine zamanında sunulmaktadır.

Çalışma Ortaklarımız


Kuruluşumuz TÜBİTAK ile imzalanan Ekonomik Ortaklık Programı (EOP) ile fabrikalarda ortak çalışmalar yapmakta ve her yıl laboratuvarlararası karşılaştırma testlerine katılım sağlamaktadır. Son iki yıl düzenlenen ve TÜBİTAK-MAM ve BÜTAL'ın da katılım sağladığı karşılaştırma testlerinin organizasyonu ve raporlaması kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmiştr.

 Bunun yanısıra, Çevre Laboratuvarı üyesi olduğu Source Testing Assosiation (STA) tarafından düzenli olarak yapılan Performans Değerlendirme testlerine katılım sağlamaktadır. En son yapılan karşılaştırma testi sonucunda yayınlanan Test Raporu'na göre yurt içi ve yurt dışından toplam 36 laboratuvar çalışmaya katılmış ve laboratuvarımız katıldığı tüm parametrelerde başarılı olmuştur. NO parametresi performansında ise tüm laboratuvarlar arasında ikinci sırada yer almıştır.