BÖLÜMLER

Kalite ve Çevre Kurulu Muayene Bölümü olarak numunecilerimiz tarafından Uygunluk Teyit Sistemi 1+ kapsamındaki ürünlerden alınan tetkik numuneleri anlaşmalı olarak çalıştığımız tedarikçi laboratuvarlarımızda ürünlerin ilgili teknik şartnamelerinde belirtildiği üzere Uygunluk Değerlendirmesi kapsamında deneye tabi tutulmaktadır. Daha sonra alınan ürünlerin deney sonuçları üreticilere gönderilmektedir. Ayrıca, ürünlerin ilgili teknik şartnamelerinde belirtildiği üzere üreticiler tarafından gerçekleştirilen otokontrol deney sonuçları da her ürünün ilgili teknik şartnamesinde belirtildiği üzere istatistiksel olarak değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonuçları da üreticelere rapor olarak sunulmaktadır.