BÖLÜMLER

Kalite ve Çevre Kurulu Muayene Bölümü bünyesindeki numunecileri ile Onaylanmış Kuruluş ve Uyguluk Değerlendirme Kuruluşu olarak kapsamında bulunan ürünlerden ilgili teknik düzenlemelerde belirtildiği şekilde numune alır. Alınan ürünlerin ilgili teknik düzenleme hükümlerine göre uygunluklarının kontrol edilmesi amacıyla muayene edilir ve teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan ilgili standardlarda belirtilen testlere veya eşdeğer testlere tabi tutulur.