BÖLÜMLER

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması, Ortaklık Konseyi Kararları ve nihayetinde Ulusal Program çerçevesinde uyumlaştırılan teknik mevzuatın uygulanması ve bu alandaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmek ve üreticiye yardımcı olmak için KÇK, 1996 yılında başladığı kalite kontrol çalışmalarını 2006 yılından itibaren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında "Performans Değişmeliği Belgesi" vermek üzere yoğunlaştırarak bugüne kadar sürdürmüştür. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında uygunluk değerlendirme kuruluşlarında aranan tüm şartları sağlayan ve "CE" işareti ile ilgili tüm çalışmaları gerçekleştiren KÇK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26389 numaralı ve 27 Aralık 2006 tarihli T.C. Resmi Gazete kararı ile AB Komisyonu tarafından da 1784 kimlik numarası ile "Onaylanmış Kuruluş" olarak atanmıştır.

Ürün Başvuru Formu'na tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ürün ve Fabrika Üretim Kontrolü  Belgelendirme Hizmetleri

KÇK, kapsamında yer alan ürünlerin tip onaylarını, uygunluk değerlendirmelerini, fabrika üretim kontrollerini ve sürekli gözetimlerini ilgili sistemler çerçevesinde, sektöründe tecrübeli ve uzman bir kadro ile sürdürmektedir.

KÇK,  TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar Standardına göre aşağıdaki ürünler kapsamında Ürün Belgelendirme Kuruluşu olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

KÇK'nın kapsamında bulunan ve CE İşareti taşıması mecburi ürünler şunlardır:

 • TS EN 197–1 “Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri’
 • TS EN 413–1 Harç çimentosu- Bölüm 1: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
 • TS EN 14216 Çimento - Özel çimentolar - Çok düşük hidratasyon ısılı - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
 • TS EN 450–1 Uçucu kül - Betonda kullanılan - Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriterleri
 • TS EN 459–1 Yapı kireci - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri
 • TS 706 EN 12620+A1 Beton agregaları
 • TS 2717 EN 13139 Agregalar - Harç yapımı için
 • TS EN 13055–1/AC Hafif agregalar - Bölüm 1: Beton, harç ve şerbette kullanım için
 • TS EN 13242+A1 İnşaat mühendisliği işleri ve yol yapımında kullanılan bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı malzemeler için agregalar
 • TS EN 13043 Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar
 • TS EN 13383–1 Koruma tabakası taşları (zırh taşı) - Bölüm 1: Özellikler
 • TS 7043 EN 13450 Demiryolu balastları için agregalar
 • TS EN 934–2, 3, 4 - Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin- Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme
 • TS EN 14647 Kalsiyum alüminat çimentosu - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
 • TS EN 15743 Süper sülfat çimentoları - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
 • TS EN 15167-1 Öğütülmüş yüksek fırın curufu - Beton, harç ve şerbette kullanım için - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri
 • TS EN 1317-5+A2, TS EN 1317- 5+A2/AC Yol Güvenlik Sistemleri
 • EAD-150003-00-301 Yüksek Dayanımlı Çimento, EAD-150001-00-301 Kalsiyum Sülfaalüminatlı Çimento, EAD-150004-00-301 Hızlı Sertleşen Sülfata Dayanıklı Kalsiyum Sülfaalüminatlı Çimento, EAD-150008-00-301 Hızlı Priz Alan Çimento, EAD-150009-00-301   Sülfata Dayanıklı ve Düşük Alkali İçerikli ya da Düşük Hidratasyon Isılı CEM III/A Çimentosu

"G İşareti" ve KÇK Uygunluk Belgesi

 KÇK, Uygunluk Belgesi kapsamındaki hizmetlerini TÜRKAK tarafından akredite olarak yerine getirmektedir.

KÇK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "G İşareti" konusunda 002 kimlik numarası ile "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu" olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirme 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

KÇK'nın kapsamında bulunan ve G İşareti taşıması mecburi ürünler şunlardır:

 • TS 21 Çimento - Beyaz portland çimentosu - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterler
 • TS EN 206:2013+A1 Beton- Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
 • TS 13515 TS EN 206:2013+A1'in uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard
 • TS 25 Doğal puzolan (tras)-Çimento ve betonda kullanılan
 • TS 708 Çelik-Betonarme için-Donatı çeliği
 • TS 4559 Beton Çelik Hasırları
 • TS 13353 Borlu Aktif Belit (bab) Çimentosu
 • TS EN 197-5 Çimento - Bölüm 5: Portland-kompozit çimento CEM II/CM ve Kompozit çimento CEM VI
 • TS EN 197-6 Çimento - Bölüm 6: Geri dönüştürülmüş yapı malzemeleri içeren çimento